Chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3/2021

       Ban chấp hành CĐCS trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2021) nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử ngày 08/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tiếp tục quán triệt Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007của Bộ Chính trị về "Công tác Phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"

 MG 9681 MG 9683 MG 9686 MG 9687 MG 9689 MG 9690 MG 9692 MG 9693 MG 9695 MG 9697 MG 9700 MG 9704 MG 9706 MG 9708

congdoan : 08-03-2021 238