Chương trình "Vì đàn em thân yêu"

Sáng ngày 19/7/2020 Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh phối hợp cùng xã Đoàn Phước Lộc tổ chức chương trình "Vì đàn em thân yêu" tại nhà Văn hoá xã và sân chơi thiếu nhi ấp 01.

doantn : 05-08-2020 1032