Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường"

Cùng ngày 28/7/2020 Đoàn Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh phối hợp Quận Đoàn 7 tổ chức Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp, nói không với bạo lực học đường" cho 250 ĐVTN là chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, Chiến sĩ Mùa Hè Xanh và Học sinh nhà trường.

doantn : 05-08-2020 1251