Giới thiệu về Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

 

nhiem-v-CD.png

 

CDCS.png

T.QUYN.png

BINH.png

TU.png

PHUC.png

LAN.png

HIP.png

 

BCH.png

 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ TRƯỜNG TRUNG CẤP KINH TẾ - KỸ THUẬT

NGUYỄN HỮU CẢNH, NHIỆM KỲ 2023-2028

Picture1.jpg

congdoan : 24-03-2023 1181