Hành trình về nguồn, thăm căn cứ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh thời kháng chiến chống Mũ cứu nước tại Châu Đốc - An Giang

Ngày 23/01/2021 Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh, Quận Đoàn 6, CLB Truyền thống Thành Đoàn TP. Hồ Chí Minh, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hành trình về nguồn, thăm căn cứ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TP. Hồ Chí Minh thời kháng chiến chống Mũ cứu nước tại Châu Đốc - An Giang. chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Đây cũng là hoạt động Đoàn trường đã thực hiện 5 năm vừa qua tại căn cứ Châu Đốc.

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn Bí thư Đoàn trường tặng quà cho gia đình chính sách 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn Bí thư Đoàn trường tặng quà cho gia đình chính sách 

Đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn Bí thư Đoàn trường tặng quà cho gia đình chính sách 

 

doantn : 01-04-2021 805