Hoạt động san lấp cát, đá chuẩn bị cho hoạt động bê tông hoá tuyến Hẻm 364 ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh

Tiếp tục công trình, phần việc trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2020. Ngày 21, 22, 23/7/2020 các chiến sĩ tình nguyện MHX Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu cảnh tham gia san lấp đá chuẩn bị cho hoạt động bê tông hoá tuyến Hẻm 364 ấp 4, xã Phước Lộc, huyện Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh.

 
 
 

doantn : 05-08-2020 1186