Hội nghị giao ban Bí thư, Lớp trưởng các lớp học kỳ I, năm học 2020 - 2021.

Nhằm thông tin các hoạt động trong học kỳ I năm học 2020 - 2021, nắm bắt tình hình học sinh trong đầu năm học 2020 - 2021. Đoàn trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức Hội nghị giao ban Bí thư, lớp trưởng học kỳ I năm học 2020 - 2021.

 

doantn : 12-11-2020 1048