Họp mặt Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2020

     Nhằm ôn lại ý nghĩa lịch sử ngành thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và 10 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2020).

    Tạo không khí vui tươi, thắt chặt tình đoàn kết của công đoàn viên nữ trong trường, thông qua đó hướng dẫn chị em phụ nữ cách trang điểm, nhằm giúp chị em xinh đẹp, tự tin trong công việc cũng như trong cuộc sống.

 

 MG 9065 MG 9080 MG 9081 MG 9085 MG 9089 MG 9090 MG 9100 MG 9115 MG 9125 MG 9138 MG 9144 MG 9158 MG 9160 MG 9161 MG 9164 MG 9167 MG 9169 MG 9172 MG 9174 MG 9176 MG 9177 MG 9179 MG 9181 MG 9188 MG 9192

congdoan : 06-11-2020 404