Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 09-11. Sáng ngày 02/11/2020. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ năm 2018 và Nghị định 100 của Chính phủ cho CB-GV-NV và học sinh.

 

doantn : 12-11-2020 989