Lễ kết nạp Đảng đồng chí Nguyễn Kha Ly

Ngày 07/9/2020, Chi bộ Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh đã tổ chức lễ kết nạp Đảng viên cho đồng chí Nguyễn Kha Ly - Phó Trưởng khoa Điện - Thiết kế thời trang, Ủy viên BCH CĐCS Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh.

 MG 9532 MG 9533 MG 9534 MG 9541 MG 9543 MG 9548 MG 9553 MG 9565 MG 9566 MG 9568 MG 9570 MG 9573 MG 9577 MG 9578 MG 9584 MG 9599 MG 9602 MG 9603 MG 9605 MG 9613 MG 9618 MG 9621 MG 9623 MG 9625 MG 9627 MG 9629 MG 9632 MG 9634 MG 9637 MG 9640

congdoan : 08-03-2021 403