Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân.

Cùng ngày 19/7/2020 Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân. 100 học sinh Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh tham gia chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng.

 

doantn : 05-08-2020 1082