Quy định về tuyên dương tập thể, cá nhân thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

congdoan : 10-08-2020 458

File đính kèm

Quy định tuyên dương học tập và làm theo Hồ Chí Minh.pdf 10-08-2020 Xem