Quy định về xét chọn, giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng

congdoan : 10-08-2020 226

File đính kèm

Quy định giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng .pdf 10-08-2020 Xem