Tặng quà Tết Tân Sửu 2021 cho CĐV cụm 10 bệnh nan y hiểm nghèo

CĐCS trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật Nguyễn Hữu Cảnh đã phối hợp với CĐCS các trường trong cụm 10 đến thăm và tặng quà cho đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo trong các đơn vị thuộc cụm

z2308520603237 5a28ca0b64413188111447c2f16fa34f z2308520605728 c90b9974c930ff7284192e04d7f3b0e2 z2308520606729 c908de2e83191f6bb488290c94947dbc z2308520608101 2d48a4cd04523dfab76add3013ec2ec7 z2308520608678 48d38fc0d5701be4395d5dd2512a4ae9 z2308520609685 e03a0db046da96f946ff753c29a8ae2a z2308520610350 9c657ba591e8967cc1a3ae573f54c9e4 z2308520611546 0eed3a55852b73495cd31b9ff6088c3a z2308520612690 00db1f78a42aab36c819962438959ff8 z2308520613418 6f25d412f848d3dd2809be49d4f09dd1 z2308520614690 a46c11c7b4806c2d28bc372a9e76a693 z2308520615538 a6a8682e849c9238e55cb35c974cc820 z2308520616602 2991727f961a7035d39cea806cc10c10 z2308520617489 6c6e276fe66b041ce4ddd19cdd2465e5 z2308520618391 1b2522099f5dce98aa9af36c6a51e193 z2308520619122 e79139b79e68ec0292510ecaa0e52ea7 z2308520620232 e71c016f921846e32caf8fbc2d8d46f7 z2308520621028 5b407be1c3f05699d3dd69cd509f8e76

congdoan : 01-02-2021 137