Tham gia Về nguồn tại Khu ủy Sài Gòn Gia Định - Củ Chi

Thầy Bùi Hồng Phong - Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng cùng với cụm Công đoàn X khối trực thuộc tham gia Về nguồn tại Khu ủy Sài Gòn Gia Định - Củ Chi

3448dcc3501c4403f8ff358e73bbaa5b.jpg f68d91eedc4c9a72ca0405a712c0e76b.jpg c95ba0381c53171233b260835800540a.jpg 6ff79c49deaec6edc25e11f719e52d9d.jpg 31636e9b8aeef684d00eeb2dc58fafd5.jpg 541efb49df9ebdc0b51cacf257eb5229.jpg 07cce1f2d4729eaa23c5583985006e8e.jpg

congdoan : 05-05-2021 385