Tuyên dương các gương điển hình trong học tập và học sinh đạt giải cao cao trong hội thi học sinh giỏi nghề cấp trường năm học 2019 - 2020.

Các chi đoàn, lớp phối hợp cùng GVCN tổ chức tuyên dương các gương điển hình trong học tập và học sinh đạt giải cao cao trong hội thi học sinh giỏi nghề cấp trường năm học 2019 - 2020.

 

doantn : 21-09-2020 1186